แบบฟอร์มโครงการเพื่อขอบรรจุเข้าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 – 2560) ดาวน์โหลด

มุมหนังสือพิมพ์

CH33
CH24 CH34
CH26 CH30
CH21 CH22
CH23 CH25
CH27 CH28
CH29 CH31
CH32 CH35

มุมสาระ/บันเทิง

CH11   CH15
CH12   CH13
  CH16   CH17
           CH14

ราคาน้ำมันวันนี้

เข้าสู่ระบบ

แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2556
  1.  ปก  ดาวน์โหลด
  2.  คำนำ  ดาวน์โหลด 
  3.  แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2556  ดาวน์โหลด

Pic61

Pic62 Pic63 Pic64
  Pic73Gif12
  Pic72Gif12
  Pic71Gif12

Pic52

Pic53

          Pic611 Pic65  
          Pic61 Pic66  
          Pic62 Pic67  
          Pic63 Pic68  
          Pic64 Pic69  
          Pic610    
Gif17 ภาพการเข้าร่วมโครงการสร้างอนาคตไทย 2020 "ดูเพิ่มเติมคลิกเลย" Gif12
Gif17 ภาพการดำเนินงานโครงการอบรมกฎหมายจราจรและต่อใบขับขี่ "ดูเพิ่มเติมคลิกเลย" Gif12
Gif17 ภาพการเข้าร่วมงานเทศกาลดอกบัวตองบานอำเภอขุนยวม ปี 2556 "ดูเพิ่มเติมคลิกเลย" Gif12
Gif17 ภาพการดำเนินงานโครงการศึกษาดูงานฯ "ดูเพิ่มเติมคลิกเลย" Gif12
Gif17 ภาพการดำเนินงานโครงการพ่นหมอกควันในพื้นที่ตำบลแม่กิ๊ "ดูเพิ่มเติมคลิกเลย" Gif12
Gif17 ต้อนรับ พ.อ.วีระยุทธ กวยะปาณิก รอง ผอ.กอ.รมน. (ฝ่ายทหาร) จังหวัดแม่ฮ่องสอน  Gif12
Gif17 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่หัวข้อ "งบประมาณประจำปี" Gif12
Gif17 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่หัวข้อ "งบประมาณประจำปี" Gif12
Gif19  อ่านข่าวเพิ่มเติม
Gif17 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2556 Gif13
    ¦เอกสารแนบ¦
Gif17 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2556 Gif13
Gif17 เชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2556 Gif13
    ¦เอกสารแนบ¦
Gif17 ประชาสัมพันธ์กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2556 Gif13
    ¦เอกสารแนบ¦
Gif17 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2556 Gif13
    ¦เอกสารแนบ¦
Gif19 อ่าวข่าวเพิ่มเติม

หนังสือสั่งการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

หนังสือราชการ สถ.

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0-5362-2250,0-5369-1460 โทรสาร 0-5362-2250

E-mail : maeki-khunyuam@outlook.com หรือติดต่อได้ทาง https://www.facebook.com/maeki.khunyuam

Theme designed by toung_ap

ลิขสิทธิ์ © 2013 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊. สงวนลิขสิทธิ์. จูมล่า ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.