ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อบัญญัติปี ๖๑

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๑.  คำแถลง  button 210497
๒. คำแถลง - รายละเอียดประมาณการรายรับ button 210497
๓. คำแถลง - รายละเอียดประมาณการรายจ่าย button 210497
๔. คำแถลง - รายละเอียดคำแถลง button 210497
๕. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ button 210497
๖. บันทึกหลักการและเหตุผล - รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน button 210497
๗. บันทึกหลักการและเหตุผล - รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน button 210497
๘. บันทึกหลักการและเหตุผล - รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล button 210497
๙. บันทึกหลักการและเหตุผล button 210497
๑๐. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย button 210497
๑๑. รายงานประมาณการรายจ่าย button 210497
๑๒. รายงานประมาณการรายรับ button 210497
๑๓. รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย button 210497
๑๔. รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ button 210497
๑๕. รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย button 210497

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

Webmaster

1