กิจกรรมปิดบ่อขยะ หมู่ที่ ๕ บ้านเปียงหลวง ตำบลแม่กิ๊ ปี ๒๕๖๒

 

14 .. 62 0085

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ดำเนินกิจกรรมปิดบ่อขยะ หมู่ที่ 5 บ้านเปียงหลวง ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้มีหน่วยงานราชการเข้าร่วมกิจกรรม อาทิ เช่น หน่วยงานอำเภอขุนยวม เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงหล้า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่กิ๊ โดยกิจกรรมการปิดบ่อขยะ เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของโครงการการคัดแยะและการบริหารจัดการขยะโดยชุมชนตำบลแม่กิ๊ และการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562

ต้องการดูรูปเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

14 .. 62 0082

ในการปิดบ่อขยะครั้งนี้เป็นประชามติที่ประชุมของหมู่บ้านเปียงหลวง เพื่อที่จะได้ฟื้นฟูป่าไม้ และเป็นการรักษาธรรมชาติให้กลับมาสู่ชุมชน สร้างอากาศบริสุทธิ์ให้ลูกหลานได้มีอากาศที่ดี ลดปัญหาโลกร้อนได้อีกส่วนหนึ่ง

14 .. 62 0087

14 .. 62 0088

14 .. 62 0089

14 .. 62 0094

 

14 .. 62 0093

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

Webmaster

1