ให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการนอกสถานที่

 

เมื่อวันที่ ๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ออกพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้อายุและโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้พิการ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ

จ่ายเบี้ยยังชีพ ส.ค. 62 ๑๙๐๘๑๔ 0004

จ่ายเบี้ยยังชีพ ส.ค. 62 ๑๙๐๘๑๔ 0003

จ่ายเบี้ยยังชีพ ส.ค. 62 ๑๙๐๘๑๔ 0007

จ่ายเบี้ยยังชีพ ส.ค. 62 ๑๙๐๘๑๔ 0012

จ่ายเบี้ยยังชีพ ส.ค. 62 ๑๙๐๘๑๔ 0011

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

Webmaster

1