ตำแหน่ง:
admin
ที่อยู่:
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊
เลขที่ 89 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่กิ๊
ขุนยวม
แม่ฮ่องสอน
58140
ไทย
โทรศัพท์:
053-615962
โทรสาร:
053-615963
ส่งอีเมล

1