การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนอัตรากำลัง อบต.แม่กิ๊

คําแนะนําการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

1