ข่าวสารและข่าวทั่วไป

แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 22 กรกฎาคม 2563 794
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ได้ดำเนินการโครงการพ่นหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256 29 มิถุนายน 2563 940
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด 19 (COVID-19) 29 มิถุนายน 2563 870
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ได้ดำเนินโครงการปลูกป่าในพื้นที่ตำบลแม่กิ๊ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 29 มิถุนายน 2563 966
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อ 23 มิถุนายน 2563 1756
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดการขยะ (กองทุนคัดแยกขยะ) ครั้งที่2/2563 22 มิถุนายน 2563 926
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะตำบลแม่กิ๊ 15 มิถุนายน 2563 788
โครงการคัดแยกและบริหารจัดการขยะโดยมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลแม่กิ๊ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 บ้านพะโท 11 มิถุนายน 2563 890
โครงการคัดแยกและบริหารจัดการขยะโดยมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลแม่กิ๊ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 10 มิถุนายน 2563 575
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 05 มิถุนายน 2563 525

1