การติดต่อ

ตำแหน่ง:
admin
ที่อยู่:
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊
เลขที่ 89 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่กิ๊
ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 58140 ไทย
โทรศัพท์:
053-615962
โทรสาร:
053-615963
http://www.maeki-khunyuam.org

แบบฟอร์มการติดต่อ

การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก

1