หมวดหมู่รอง

แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
แบบประเมินความพึงพอใจ ผ่านเว็บไซค์ 14 สิงหาคม 2563 889
12 สิงหาคม 2563 วันแม่แห่งชาติ 13 สิงหาคม 2563 12447
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 22 มิถุนายน 2563 935
เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา วชิราลงกรณ บดินทรเทพวรากูร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพทุทธเจ้าคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ 02 มิถุนายน 2563 12443
วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ 07 พฤษภาคม 2563 12584
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 28 เมษายน 2563 776
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 28 เมษายน 2563 810
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 28 เมษายน 2563 867
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 28 เมษายน 2563 876
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 28 เมษายน 2563 881
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 28 เมษายน 2563 860
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 28 เมษายน 2563 1088
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 28 เมษายน 2563 826
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 28 เมษายน 2563 906
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 28 เมษายน 2563 850
รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 28 เมษายน 2563 884
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน 28 เมษายน 2563 832
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 28 เมษายน 2563 960
รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี 28 เมษายน 2563 895
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายประจำปี รอบ 6 เดือน 28 เมษายน 2563 957
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 28 เมษายน 2563 956
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 28 เมษายน 2563 11595
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน / การให้บริการ 28 เมษายน 2563 965
รายงานติดตามประเมินผลแผนประจำปี 28 เมษายน 2563 895
รายงานการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2563 28 เมษายน 2563 949
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 28 เมษายน 2563 951
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 – 2565 28 เมษายน 2563 1090
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 28 เมษายน 2563 1252
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 28 เมษายน 2563 1068
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 28 เมษายน 2563 1210
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 28 เมษายน 2563 1182
สถิติเรื่องร้องเรียน 28 เมษายน 2563 11900
การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และประพฤติมิชอบ 28 เมษายน 2563 1581
ข่าวประชาสัมพันธ์ 28 เมษายน 2563 12055
E-Service 28 เมษายน 2563 1282
หน้าเพจ facebook 28 เมษายน 2563 11985
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 28 เมษายน 2563 11983
http://maeki-khunyuam.org/ 31 มีนาคม 2563 12300
http://maeki-khunyuam.org/ 27 มกราคม 2563 12282
http://maeki-khunyuam.org/ 08 มกราคม 2563 12008
http://maeki-khunyuam.org/ 20 ธันวาคม 2562 12191
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ จะดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการจัดงานวันคริสต์มาส ตำบลแม่กิ๊ ค.ศ.2019 ในที่วัน 24 - 25 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ หย่อมบ้านห้วยคลองเซ บ้านแม่กิ๊ หมู่ 11 จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนเข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวตามวันเวลและสถานท 20 ธันวาคม 2562 13045

1