หมวดหมู่รอง

แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
แบบประเมินความพึงพอใจ ผ่านเว็บไซค์ 14 สิงหาคม 2563 460
12 สิงหาคม 2563 วันแม่แห่งชาติ 13 สิงหาคม 2563 5847
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 22 มิถุนายน 2563 476
เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา วชิราลงกรณ บดินทรเทพวรากูร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพทุทธเจ้าคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ 02 มิถุนายน 2563 5860
วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ 07 พฤษภาคม 2563 6033
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 28 เมษายน 2563 367
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 28 เมษายน 2563 398
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 28 เมษายน 2563 471
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 28 เมษายน 2563 456
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 28 เมษายน 2563 483
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 28 เมษายน 2563 453
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 28 เมษายน 2563 668
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 28 เมษายน 2563 430
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 28 เมษายน 2563 469
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 28 เมษายน 2563 449
รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 28 เมษายน 2563 465
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน 28 เมษายน 2563 404
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 28 เมษายน 2563 474
รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี 28 เมษายน 2563 479
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายประจำปี รอบ 6 เดือน 28 เมษายน 2563 508
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 28 เมษายน 2563 463
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 28 เมษายน 2563 5458
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน / การให้บริการ 28 เมษายน 2563 509
รายงานติดตามประเมินผลแผนประจำปี 28 เมษายน 2563 457
รายงานการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2563 28 เมษายน 2563 534
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 28 เมษายน 2563 506
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 – 2565 28 เมษายน 2563 553
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 28 เมษายน 2563 781
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 28 เมษายน 2563 623
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 28 เมษายน 2563 758
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 28 เมษายน 2563 625
สถิติเรื่องร้องเรียน 28 เมษายน 2563 5702
การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และประพฤติมิชอบ 28 เมษายน 2563 754
ข่าวประชาสัมพันธ์ 28 เมษายน 2563 5799
E-Service 28 เมษายน 2563 755
หน้าเพจ facebook 28 เมษายน 2563 5645
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 28 เมษายน 2563 5688
http://maeki-khunyuam.org/ 31 มีนาคม 2563 5974
http://maeki-khunyuam.org/ 27 มกราคม 2563 5925
http://maeki-khunyuam.org/ 08 มกราคม 2563 5835
http://maeki-khunyuam.org/ 20 ธันวาคม 2562 5918
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ จะดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการจัดงานวันคริสต์มาส ตำบลแม่กิ๊ ค.ศ.2019 ในที่วัน 24 - 25 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ หย่อมบ้านห้วยคลองเซ บ้านแม่กิ๊ หมู่ 11 จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนเข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวตามวันเวลและสถานท 20 ธันวาคม 2562 6718

1