หมวดหมู่รอง

แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
แบบประเมินความพึงพอใจ ผ่านเว็บไซค์ 14 สิงหาคม 2563 348
12 สิงหาคม 2563 วันแม่แห่งชาติ 13 สิงหาคม 2563 4210
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 22 มิถุนายน 2563 360
เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา วชิราลงกรณ บดินทรเทพวรากูร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพทุทธเจ้าคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ 02 มิถุนายน 2563 4170
วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ 07 พฤษภาคม 2563 4378
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 28 เมษายน 2563 277
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 28 เมษายน 2563 304
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 28 เมษายน 2563 371
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 28 เมษายน 2563 357
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 28 เมษายน 2563 394
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 28 เมษายน 2563 364
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 28 เมษายน 2563 567
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 28 เมษายน 2563 342
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 28 เมษายน 2563 359
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 28 เมษายน 2563 359
รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 28 เมษายน 2563 363
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน 28 เมษายน 2563 312
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 28 เมษายน 2563 381
รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี 28 เมษายน 2563 385
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายประจำปี รอบ 6 เดือน 28 เมษายน 2563 414
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 28 เมษายน 2563 375
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 28 เมษายน 2563 3945
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน / การให้บริการ 28 เมษายน 2563 411
รายงานติดตามประเมินผลแผนประจำปี 28 เมษายน 2563 362
รายงานการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2563 28 เมษายน 2563 432
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 28 เมษายน 2563 401
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 – 2565 28 เมษายน 2563 454
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 28 เมษายน 2563 679
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 28 เมษายน 2563 533
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 28 เมษายน 2563 657
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 28 เมษายน 2563 530
สถิติเรื่องร้องเรียน 28 เมษายน 2563 4193
การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และประพฤติมิชอบ 28 เมษายน 2563 560
ข่าวประชาสัมพันธ์ 28 เมษายน 2563 4276
E-Service 28 เมษายน 2563 643
หน้าเพจ facebook 28 เมษายน 2563 4094
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 28 เมษายน 2563 4139
http://maeki-khunyuam.org/ 31 มีนาคม 2563 4433
http://maeki-khunyuam.org/ 27 มกราคม 2563 4340
http://maeki-khunyuam.org/ 08 มกราคม 2563 4262
http://maeki-khunyuam.org/ 20 ธันวาคม 2562 4318
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ จะดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการจัดงานวันคริสต์มาส ตำบลแม่กิ๊ ค.ศ.2019 ในที่วัน 24 - 25 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ หย่อมบ้านห้วยคลองเซ บ้านแม่กิ๊ หมู่ 11 จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนเข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวตามวันเวลและสถานท 20 ธันวาคม 2562 5085

1