หมวดหมู่รอง

แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
แบบประเมินความพึงพอใจ ผ่านเว็บไซค์ 14 สิงหาคม 2563 846
12 สิงหาคม 2563 วันแม่แห่งชาติ 13 สิงหาคม 2563 11823
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 22 มิถุนายน 2563 891
เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา วชิราลงกรณ บดินทรเทพวรากูร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพทุทธเจ้าคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ 02 มิถุนายน 2563 11794
วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ 07 พฤษภาคม 2563 11947
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 28 เมษายน 2563 730
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 28 เมษายน 2563 766
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 28 เมษายน 2563 823
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 28 เมษายน 2563 835
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 28 เมษายน 2563 841
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 28 เมษายน 2563 820
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 28 เมษายน 2563 1050
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 28 เมษายน 2563 785
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 28 เมษายน 2563 871
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 28 เมษายน 2563 808
รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 28 เมษายน 2563 839
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน 28 เมษายน 2563 787
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 28 เมษายน 2563 917
รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี 28 เมษายน 2563 854
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายประจำปี รอบ 6 เดือน 28 เมษายน 2563 908
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 28 เมษายน 2563 911
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 28 เมษายน 2563 11014
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน / การให้บริการ 28 เมษายน 2563 918
รายงานติดตามประเมินผลแผนประจำปี 28 เมษายน 2563 847
รายงานการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2563 28 เมษายน 2563 906
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 28 เมษายน 2563 903
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 – 2565 28 เมษายน 2563 1047
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 28 เมษายน 2563 1210
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 28 เมษายน 2563 1028
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 28 เมษายน 2563 1164
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 28 เมษายน 2563 1134
สถิติเรื่องร้องเรียน 28 เมษายน 2563 11294
การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และประพฤติมิชอบ 28 เมษายน 2563 1497
ข่าวประชาสัมพันธ์ 28 เมษายน 2563 11448
E-Service 28 เมษายน 2563 1231
หน้าเพจ facebook 28 เมษายน 2563 11343
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 28 เมษายน 2563 11346
http://maeki-khunyuam.org/ 31 มีนาคม 2563 11674
http://maeki-khunyuam.org/ 27 มกราคม 2563 11657
http://maeki-khunyuam.org/ 08 มกราคม 2563 11412
http://maeki-khunyuam.org/ 20 ธันวาคม 2562 11601
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ จะดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการจัดงานวันคริสต์มาส ตำบลแม่กิ๊ ค.ศ.2019 ในที่วัน 24 - 25 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ หย่อมบ้านห้วยคลองเซ บ้านแม่กิ๊ หมู่ 11 จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนเข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวตามวันเวลและสถานท 20 ธันวาคม 2562 12427

1