หมวดหมู่รอง

แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
แบบประเมินความพึงพอใจ ผ่านเว็บไซค์ 14 สิงหาคม 2563 695
12 สิงหาคม 2563 วันแม่แห่งชาติ 13 สิงหาคม 2563 9487
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 22 มิถุนายน 2563 739
เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา วชิราลงกรณ บดินทรเทพวรากูร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพทุทธเจ้าคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ 02 มิถุนายน 2563 9398
วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ 07 พฤษภาคม 2563 9623
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 28 เมษายน 2563 581
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 28 เมษายน 2563 623
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 28 เมษายน 2563 680
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 28 เมษายน 2563 692
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 28 เมษายน 2563 699
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 28 เมษายน 2563 679
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 28 เมษายน 2563 898
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 28 เมษายน 2563 627
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 28 เมษายน 2563 713
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 28 เมษายน 2563 665
รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 28 เมษายน 2563 699
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน 28 เมษายน 2563 639
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 28 เมษายน 2563 718
รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี 28 เมษายน 2563 707
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายประจำปี รอบ 6 เดือน 28 เมษายน 2563 749
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 28 เมษายน 2563 716
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 28 เมษายน 2563 8824
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน / การให้บริการ 28 เมษายน 2563 741
รายงานติดตามประเมินผลแผนประจำปี 28 เมษายน 2563 702
รายงานการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2563 28 เมษายน 2563 763
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 28 เมษายน 2563 751
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 – 2565 28 เมษายน 2563 832
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 28 เมษายน 2563 1043
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 28 เมษายน 2563 870
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 28 เมษายน 2563 1000
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 28 เมษายน 2563 921
สถิติเรื่องร้องเรียน 28 เมษายน 2563 9098
การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และประพฤติมิชอบ 28 เมษายน 2563 1199
ข่าวประชาสัมพันธ์ 28 เมษายน 2563 9207
E-Service 28 เมษายน 2563 1055
หน้าเพจ facebook 28 เมษายน 2563 9034
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 28 เมษายน 2563 9053
http://maeki-khunyuam.org/ 31 มีนาคม 2563 9403
http://maeki-khunyuam.org/ 27 มกราคม 2563 9355
http://maeki-khunyuam.org/ 08 มกราคม 2563 9220
http://maeki-khunyuam.org/ 20 ธันวาคม 2562 9355
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ จะดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการจัดงานวันคริสต์มาส ตำบลแม่กิ๊ ค.ศ.2019 ในที่วัน 24 - 25 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ หย่อมบ้านห้วยคลองเซ บ้านแม่กิ๊ หมู่ 11 จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนเข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวตามวันเวลและสถานท 20 ธันวาคม 2562 10133

1