องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ได้ดำเนินการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ได้ดำเนินการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ เพื่อชี้แจงรายละเอียดการเรียนการสอนพร้อมบรรยายการคัดกรองมาตรการป้องกันโควิดโดยนางสาวพนาพันธ์ วิชญพันธ์ นักวิชาการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ร่วมกับครูผู้ดูแลเด็ก และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบลแม่กิ๊

 0011
0012
0013
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

1