องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ได้ดำเนินการอบรมให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย

เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ได้ดำเนินการอบรมให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านเปียงหลวง

0531

05320533

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

1