องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบอรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบอรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ณ ห้องประชุมผึ้งหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊

rh9

rh10

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

1