องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ร่วมกับโรงเรียนบ้านแม่กิ๊ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วัน 1สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ร่วมกับโรงเรียนบ้านแม่กิ๊ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 rh4
rh5
rh6

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

1