โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะตำบลแม่กิ๊

เมื่อวันที่วันนี้ 12 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ นำโดย นายอุดม ก่อนแสงวิจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ จัดอบรมให้ความรู้การใช้ประโยชน์จากขยะ(ขวดพลาสติก) โดยการนำมาทำไม้กวาด ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะตำบลแม่กิ๊

1

 

2

34567

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

1