องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ได้ดำเนินการโครงการพ่นหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ได้ดำเนินการโครงการพ่นหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 จำนวน 5 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลแม่กิ๊ เมื่อวัน ที่ 24 - 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

0008

0009

0010

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

1