องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด 19 (COVID-19)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด 19 (COVID-19) โรงเรียนในพื้นที่ตำบลแม่กิ๊ ก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี พ.ศ.25630005

0007

0007

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

1