หมวดหมู่รอง

แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
แบบประเมินความพึงพอใจ ผ่านเว็บไซค์ 14 สิงหาคม 2563 532
12 สิงหาคม 2563 วันแม่แห่งชาติ 13 สิงหาคม 2563 6929
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 22 มิถุนายน 2563 557
เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา วชิราลงกรณ บดินทรเทพวรากูร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพทุทธเจ้าคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ 02 มิถุนายน 2563 6891
วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ 07 พฤษภาคม 2563 7075
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 28 เมษายน 2563 420
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 28 เมษายน 2563 457
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 28 เมษายน 2563 527
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 28 เมษายน 2563 523
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 28 เมษายน 2563 544
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 28 เมษายน 2563 515
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 28 เมษายน 2563 726
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 28 เมษายน 2563 480
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 28 เมษายน 2563 543
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 28 เมษายน 2563 510
รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 28 เมษายน 2563 524
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน 28 เมษายน 2563 468
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 28 เมษายน 2563 538
รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี 28 เมษายน 2563 540
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายประจำปี รอบ 6 เดือน 28 เมษายน 2563 574
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 28 เมษายน 2563 525
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 28 เมษายน 2563 6421
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน / การให้บริการ 28 เมษายน 2563 566
รายงานติดตามประเมินผลแผนประจำปี 28 เมษายน 2563 517
รายงานการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2563 28 เมษายน 2563 598
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 28 เมษายน 2563 577
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 – 2565 28 เมษายน 2563 632
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 28 เมษายน 2563 858
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 28 เมษายน 2563 699
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 28 เมษายน 2563 830
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 28 เมษายน 2563 699
สถิติเรื่องร้องเรียน 28 เมษายน 2563 6700
การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และประพฤติมิชอบ 28 เมษายน 2563 879
ข่าวประชาสัมพันธ์ 28 เมษายน 2563 6786
E-Service 28 เมษายน 2563 823
หน้าเพจ facebook 28 เมษายน 2563 6603
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 28 เมษายน 2563 6629
http://maeki-khunyuam.org/ 31 มีนาคม 2563 6925
http://maeki-khunyuam.org/ 27 มกราคม 2563 6883
http://maeki-khunyuam.org/ 08 มกราคม 2563 6790
http://maeki-khunyuam.org/ 20 ธันวาคม 2562 6868
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ จะดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการจัดงานวันคริสต์มาส ตำบลแม่กิ๊ ค.ศ.2019 ในที่วัน 24 - 25 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ หย่อมบ้านห้วยคลองเซ บ้านแม่กิ๊ หมู่ 11 จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนเข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวตามวันเวลและสถานท 20 ธันวาคม 2562 7724

1