หมวดหมู่รอง

แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
แบบประเมินความพึงพอใจ ผ่านเว็บไซค์ 14 สิงหาคม 2563 810
12 สิงหาคม 2563 วันแม่แห่งชาติ 13 สิงหาคม 2563 11416
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 22 มิถุนายน 2563 854
เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา วชิราลงกรณ บดินทรเทพวรากูร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพทุทธเจ้าคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ 02 มิถุนายน 2563 11390
วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ 07 พฤษภาคม 2563 11532
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 28 เมษายน 2563 693
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 28 เมษายน 2563 732
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 28 เมษายน 2563 789
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 28 เมษายน 2563 799
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 28 เมษายน 2563 807
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 28 เมษายน 2563 787
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 28 เมษายน 2563 1007
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 28 เมษายน 2563 743
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 28 เมษายน 2563 828
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 28 เมษายน 2563 773
รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 28 เมษายน 2563 799
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน 28 เมษายน 2563 752
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 28 เมษายน 2563 866
รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี 28 เมษายน 2563 816
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายประจำปี รอบ 6 เดือน 28 เมษายน 2563 866
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 28 เมษายน 2563 862
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 28 เมษายน 2563 10632
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน / การให้บริการ 28 เมษายน 2563 877
รายงานติดตามประเมินผลแผนประจำปี 28 เมษายน 2563 808
รายงานการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2563 28 เมษายน 2563 869
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 28 เมษายน 2563 865
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 – 2565 28 เมษายน 2563 998
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 28 เมษายน 2563 1171
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 28 เมษายน 2563 991
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 28 เมษายน 2563 1126
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 28 เมษายน 2563 1081
สถิติเรื่องร้องเรียน 28 เมษายน 2563 10927
การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และประพฤติมิชอบ 28 เมษายน 2563 1426
ข่าวประชาสัมพันธ์ 28 เมษายน 2563 11064
E-Service 28 เมษายน 2563 1191
หน้าเพจ facebook 28 เมษายน 2563 10954
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 28 เมษายน 2563 10956
http://maeki-khunyuam.org/ 31 มีนาคม 2563 11294
http://maeki-khunyuam.org/ 27 มกราคม 2563 11240
http://maeki-khunyuam.org/ 08 มกราคม 2563 11056
http://maeki-khunyuam.org/ 20 ธันวาคม 2562 11223
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ จะดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการจัดงานวันคริสต์มาส ตำบลแม่กิ๊ ค.ศ.2019 ในที่วัน 24 - 25 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ หย่อมบ้านห้วยคลองเซ บ้านแม่กิ๊ หมู่ 11 จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนเข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวตามวันเวลและสถานท 20 ธันวาคม 2562 12034

1