หมวดหมู่รอง

แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
แบบประเมินความพึงพอใจ ผ่านเว็บไซค์ 14 สิงหาคม 2563 637
12 สิงหาคม 2563 วันแม่แห่งชาติ 13 สิงหาคม 2563 8573
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 22 มิถุนายน 2563 680
เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา วชิราลงกรณ บดินทรเทพวรากูร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพทุทธเจ้าคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ 02 มิถุนายน 2563 8499
วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ 07 พฤษภาคม 2563 8743
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 28 เมษายน 2563 520
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 28 เมษายน 2563 558
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 28 เมษายน 2563 624
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 28 เมษายน 2563 638
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 28 เมษายน 2563 639
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 28 เมษายน 2563 618
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 28 เมษายน 2563 833
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 28 เมษายน 2563 566
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 28 เมษายน 2563 655
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 28 เมษายน 2563 609
รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 28 เมษายน 2563 635
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน 28 เมษายน 2563 570
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 28 เมษายน 2563 648
รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี 28 เมษายน 2563 644
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายประจำปี รอบ 6 เดือน 28 เมษายน 2563 689
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 28 เมษายน 2563 648
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 28 เมษายน 2563 7969
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน / การให้บริการ 28 เมษายน 2563 663
รายงานติดตามประเมินผลแผนประจำปี 28 เมษายน 2563 638
รายงานการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2563 28 เมษายน 2563 703
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 28 เมษายน 2563 680
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 – 2565 28 เมษายน 2563 755
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 28 เมษายน 2563 972
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 28 เมษายน 2563 809
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 28 เมษายน 2563 935
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 28 เมษายน 2563 836
สถิติเรื่องร้องเรียน 28 เมษายน 2563 8232
การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และประพฤติมิชอบ 28 เมษายน 2563 1077
ข่าวประชาสัมพันธ์ 28 เมษายน 2563 8345
E-Service 28 เมษายน 2563 979
หน้าเพจ facebook 28 เมษายน 2563 8156
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 28 เมษายน 2563 8178
http://maeki-khunyuam.org/ 31 มีนาคม 2563 8505
http://maeki-khunyuam.org/ 27 มกราคม 2563 8487
http://maeki-khunyuam.org/ 08 มกราคม 2563 8326
http://maeki-khunyuam.org/ 20 ธันวาคม 2562 8373
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ จะดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการจัดงานวันคริสต์มาส ตำบลแม่กิ๊ ค.ศ.2019 ในที่วัน 24 - 25 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ หย่อมบ้านห้วยคลองเซ บ้านแม่กิ๊ หมู่ 11 จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนเข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวตามวันเวลและสถานท 20 ธันวาคม 2562 9268

1