องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ จะดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการจัดงานวันคริสต์มาส ตำบลแม่กิ๊ ค.ศ.2019 ในที่วัน 24 - 25 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ หย่อมบ้านห้วยคลองเซ บ้านแม่กิ๊ หมู่ 11 จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนเข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวตามวันเวลและสถานท

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ จะดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการจัดงานวันคริสต์มาส ตำบลแม่กิ๊ ค.ศ.2019 ในที่วัน 24 - 25 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ หย่อมบ้านห้วยคลองเซ บ้านแม่กิ๊ หมู่ 1 จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนด 

maxresdefault.jpg

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

1