http://maeki-khunyuam.org/

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ จะเนินการจัดงานโครงการวันเด็ก ประจำปี พ.ศ.2562 ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านเปียงหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่กิ๊ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจที่จะสนับสนุนของรางวัล/ทุนการศึกษาให้แก่เด็กในพื้นที่ตำบลแม่กิ๊ สามารถติดต่อเข้ามาได้ในระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2562 ถึง วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ โทร 053-615-962 หรือติดต่อนางสาวพนาพันธ์ วิชญพันธ์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา โทร 085-620-7426

dek.jpg

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

1