องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ได้ดำเนินโครงการอบรมเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร

เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ได้ดำเนินโครงการอบรมเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร(การทำน้ำหมักจุลินทรีย์จากวัสดุเปลือกผลไม้) ณ โรงเรียนบ้านห้วยส้าน ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

rh1

rh2

rh3

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

1