องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ได้ดำเนินโครงการปลูกป่าในพื้นที่ตำบลแม่กิ๊ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ได้ดำเนินโครงการปลูกป่าในพื้นที่ตำบลแม่กิ๊ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

0001

 

เมื่อวันที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ได้ดำเนินโครงการปลูกป่าในพื้นที่ตำบลแม่กิ๊ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษาของพระบาทสมเด็๗พระเจ้าอยู่หัวพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ณ บ้านแม่กิ๊ ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

0002

0003

0004

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

1