การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒

 

เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ดำเนินการประชุทสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประชุมสภา 32562 ๑๙๐๘๑๔ 0012

ประชุมสภา 32562 ๑๙๐๘๑๔ 0016

ประชุมสภา 32562 ๑๙๐๘๑๔ 0019

ประชุมสภา 32562 ๑๙๐๘๑๔ 0023

ประชุมสภา 32562 ๑๙๐๘๑๔ 0024

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

Webmaster

1